เชิญชวนใช้ ห้องสมุดใหม่

0000aa1c3

เชิญชวนใช้ ห้องสมุดใหม่

Advertisements

ข้อมูลโครงงาน1

เป็นระบบ GIS เพื่อการเดินทางโดยกรมทางหลวง
ลองใช้งานกันดูครับ
Picture

เรียนรู้การออกแบบเว็บด้วยWordPress

เรียนรู้การใช้ WordPress

941713_10151654830177480_778621396_n

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

เรียนรู้ ทดสอบระบบ WordPress  เพื่อประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

          วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในด้านเทคโนโลยีชนบท เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนา ดัดแปลง เสริมสร้างเครือข่ายและขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทต่อไป หลักสูตรจะอยู่ในรูปของสหวิชา ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ คัดเลือก ให้คำแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาชนบท ในสายวิชาพัฒนาแหล่งน้ำ แรงงานโยธา เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อมและพลังงานชนบท อีกทั้งมีความรู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม

แนวทางการประกอบอาชีพ

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า, นักวิชาการมาตรฐาน, นักอุตุนิยมวิทยา, นักวิชาการฝึกอาชีพ, นักวิทยาศาสตร์ ,เจ้าพนักงานพัฒนาชนบท, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน , เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ,เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ,เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ ,เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นักพัฒนาการท่องเที่ยว ,นักพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการพัฒนาชนบท ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri03_14/curri03_05.html

แนะนำตัวกันหน่อย

อาจารย์นิเทศสวัสดีชาวโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อค ส่วนตัว ของ ตี๋เล็ก เด็กอาร์ที

คู่มือ "กลับบ้าน..หลังน้ำท่วม" (ฉบับการ์ตูน) ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

image คู่มือ "กลับบ้าน..หลังน้ำท่วม" (ฉบับการ์ตูน) ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เผยแพร่โดย กลุ่ม อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย

มีประโยชน์มากๆ อ่านวิธี ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ข้อมูลแน่นปึกโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่าย น่ารัก น่าอ่าน แนะนำว่าต้องดู (แจกฟรีเป็นหนังสือ หรือ download ไปดู)

 

แจกฟรี!!!  สามารถรับหนังสือได้ที่ ECOSHOP ชั้น 1 Digital Gateway: Siamsquare

และ ASA Center ชั้น 5 Siam Discovery
หรือ Download [PDF] ได้ที่ backhome_flood.pdf

เพลงประทับใจ Live and Learn

เพลง Live and Learn แต่โดยคุณบอย โกสิยพงษ์

ขับร้องโดย คุณกมลา สุโกศล

 

“เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน

จนบางครั้ง คนเรา ไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ

ความสุข ความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่

จะยอมรับ ความริงที่เจอ ได้แค่ไหน…

เพราะชีวิต คือ ชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป

มีสุขสม มีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

 

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน

อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล

จะได้รับความจริง เมื่อต้องเจ็บปวดไหว

เพราะชีวิต คือ ชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป

มีสุขสม มีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน

อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด”

3M ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนา 3M ได้แก่

Mind ใจถึง  แต่ไม่ใช่ “สนองตัณหาตนเอง” Satisfy My Ego (SME) จะทำให้พังได้

Money เงินถึง มีทุนสำหรับการบริหารจัดการ

Method มือถึง คือ ความรู้และทักษะ ที่จะพัฒนาจนสำเร็จ ถ้าไม่มีต้องพยายามศึกษา จากตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งที่ล้มเหลว และสำเร็จ

 

 

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 16

 

 

Do what you love, the money will follow

ทำในสิ่งที่คุณรัก แล้วเงินทองจะไหลมาเทมา

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 29

 

คุณสมบัติ 8 ประการ ของผู้ประสบความสำเร็จ

ความกว้าง เปิดกว้างรับข้อมูลในทุกเรื่อง
ช่างสังเกต ใส่ใจในทุกรายละเอียด
ไม่มีอคติ เป็นกลาง ไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
รักษาวินัย มั่นคงในหลักการและตัดสินใจเด็ดขาด
ความลึก มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้ง
สร้างสรรค์ มองภาพรวมและเห็นความเชื่อมโยง
มีฉันทะ มีความรัก ทุ่มเทเต็มที่ในสิ่งที่ทำ
มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติด พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

 

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 50-59

 

หลัก “พละ 5” ทางพระพุทธศาสนา

ศรัทธา เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่ถูกต้อง สัมมาทิฎฐิ
วิริยะ มีความเพียร ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค
สติ มีความระลึกได้ รู้ตัว ไม่หวั่นไหวต่อสถาณการณ์
สมาธิ มีใจตั้งมั่น จดจ่อ แน่วแน่
ปัญญา มีความเข้าใจ ในสภาพตามเป็นจริง

"การออม" ทำไปเพื่ออะไร

การออม ตามภูมิปัญญาไทย โบราณ ได้สอนให้เราจัดสรรเงินไว้ 4 ส่วนคือ

1. ใช้หนี้ 2. ให้กู้ 3.ฝังดิน และ 4. ทิ้งลงเหว

1. ใช้หนี้ คือ นำเงินที่สะสมไปเพื่อทดแทนคุณ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ที่เลี้ยงดู ให้การอบรมศึกษาแก่เรา จนมีความรู้สร้างรายได้

2. ให้กู้ คือ ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเวลาเขาลำบาก โดยไม่คิดดอกเบี้ยสูงเกินไป กว่าระบบปกติในเศรษฐกิจสยัมนั้นๆ

3. ให้ฝังดิน คือ ใช้เงินเพื่อออมไว้ใช้ในอนาคต และรวมไปถึงต่อยอดการลงทุนบางส่วน

4. ให้ทิ้งลงเหว คือ ใช้เงินเพื่อการบริโภค จับจ่ายใช้สอย ให้เหมาะสมแก่ฐานะ ไม่เกินตัว เพราะใช้จ่ายนี้ “ถมไม่เคยเต็ม”

 

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 10

การเรียนรู้ที่ไม่มีจบสิ้น

To Know what to do is knowledge.

To do what you know is wishdom

รู้ว่าจะต้องทำอะไรนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้

แต่ทำสิ่งที่เรารู้ดีให้เกิดผลนั้นคือปัญญา

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 5