ตำราเล่มที่สองในชีวิต ArcGIS Desktop 9.1

arcgisbook ในปี 2549 ก็ตัดสินใจออกตำราเล่มที่สอง ที่พัฒนาขึ้นจากเล่มที่หนึ่ง (ในปี 2544) ตำราชื่อ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 9.1 ก็ออกมาสู่ตลาดอีกครั้ง แต่เล่มแรกก็ไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เพราะถือว่าล้าสมัยด้วย

ขณะที่แต่งนี้ เขียนตอนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเพชร  จิรขจรกุล

โดยเนื้อหา เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (GIS – Geographic Information Systems) ในเนื้อหามีทฤษฎีพื้นฐานหลักการเบื้องต้นสำหรับระบบ GIS องค์ประกอบ แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเข้าข้อมูล Spatial Data / Attribute Data

และมีปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 9.1 สามารถทดลองทำตามได้

อ้างอิงที่

สุเพชร จิรขจรกุล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 9.1 , นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 394 หน้า, 2549.

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่6 ตุลาคม 2008, in งานที่ทำ, รู้เรื่องGIS. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: