แนวทางการผลิตสื่อการสอน CAI

การจัดเตรียมเนื้อหาลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้

From A แผนการสอนรวม (Course Syllabus)

ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหา เนื้อหาหลัก กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลของวิชา

From B แผนการสอนแต่ละบท

ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้และหัวข้อเรื่องของแต่ละบท

Form C การสอนแต่ละบท (Story Board Form)

ประกอบด้วย เนื้อหาในแต่ละหน้า

Form D แบบฝึกหัดท้ายบท (Quiz) และข้อทดสอบ (Test) ของแต่ละวิชา

cai_storyboard1

กำหนด Media ในลักษณะสื่อผสม (Multimedia) ให้เหมาะสมกับลักษณะ เนื้อหา และการใช้งานทางเว็บ ซึ่ง แบ่งเป็นเทคนิคประกอบการผลิตสื่อเป็น 6 ลักษณะดังนี้

4.1 บทเรียนที่มีสื่อประกอบเป็นตัวอักษร

4.2 บทเรียนที่มีสื่อประกอบเป็นตัวอักษรและภาพ

4.3 บทเรียนที่มีสื่อประกอบเป็นตัวอักษรและเสียง

4.4 บทเรียนที่มีสื่อประกอบเป็นตัวอักษร ภาพ และเสียง

4.5 บทเรียนที่มีสื่อประกอบเป็นลักษณะการเคลื่อนไหว (Animation)

4.6 บทเรียนที่มีสื่อประกอบในลักษณะ Streaming Video

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่6 ตุลาคม 2008, in พูดคุยภาษา??. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: