"การออม" ทำไปเพื่ออะไร

การออม ตามภูมิปัญญาไทย โบราณ ได้สอนให้เราจัดสรรเงินไว้ 4 ส่วนคือ

1. ใช้หนี้ 2. ให้กู้ 3.ฝังดิน และ 4. ทิ้งลงเหว

1. ใช้หนี้ คือ นำเงินที่สะสมไปเพื่อทดแทนคุณ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ที่เลี้ยงดู ให้การอบรมศึกษาแก่เรา จนมีความรู้สร้างรายได้

2. ให้กู้ คือ ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเวลาเขาลำบาก โดยไม่คิดดอกเบี้ยสูงเกินไป กว่าระบบปกติในเศรษฐกิจสยัมนั้นๆ

3. ให้ฝังดิน คือ ใช้เงินเพื่อออมไว้ใช้ในอนาคต และรวมไปถึงต่อยอดการลงทุนบางส่วน

4. ให้ทิ้งลงเหว คือ ใช้เงินเพื่อการบริโภค จับจ่ายใช้สอย ให้เหมาะสมแก่ฐานะ ไม่เกินตัว เพราะใช้จ่ายนี้ “ถมไม่เคยเต็ม”

 

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 10

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่7 มีนาคม 2009, in พูดคุยภาษา?? and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: