การเรียนรู้ที่ไม่มีจบสิ้น

To Know what to do is knowledge.

To do what you know is wishdom

รู้ว่าจะต้องทำอะไรนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้

แต่ทำสิ่งที่เรารู้ดีให้เกิดผลนั้นคือปัญญา

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 149 หน้า. หน้า 5

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่7 มีนาคม 2009, in พูดคุยภาษา??. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: