ความหมายอีกมุมหนึ่งของคำว่า SMART

ความหมายอีกมุมหนึ่งของคำว่า SMART

Specific มีความชัดเจน
Meaurable สามารถวัดได้
Accountable มีผู้รับผิดชอบ
Realistic สามารถบรรลุผลได้
Time Bound มีกำหนดเวลาแน่นอน
อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 156 หน้า. หน้า 47

 

ศาสตราจารย์ Porter ได้นำเสนอ ไว้ “ประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้นำในระดับโลกในการวางแผน แต่ไม่ค่อยเก่งเท่าใดในการทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเป็นไปตามแผน”

อ้างอิง : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, รู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547, 156 หน้า. หน้า 50

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่7 มีนาคม 2009, in พูดคุยภาษา??. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: